Projekty KGW i OSP 2018

15 marca rozpoczęło się realizowanie kolejnych projektów:
1. Koła Gospodyń Wiejskich w Siennej pt. „Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach ochrony dóbr kultury i dziedzictwa dla dzieci i młodzieży z Siennej oraz promowanie folkloru wśród mieszkańców wsi Sienna”
2. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennej pt. „Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach działań sportowo – pożarniczych dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej w OSP w Siennej”

PROJEKT KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Realizację pierwszego zadania podejmie się założone w tym roku stowarzyszenie pod nazwą KGW w Siennej.
Zadanie zostanie zrealizowane w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennej oraz w trakcie pokazów na terenie Wsi Sienna oraz Gminy Lipowa.
Tam będą prowadzone zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży, wystawa okolicznościowa oraz pokazy kulinarne, bibułkarskie i dekupażu.
Jest to możliwe dzięki podjęciu, w tym roku, współpracy pomiędzy OSP w Siennej a KGW w Siennej. Współpraca ta przejawia się, między innymi, w udostępnieniu nieodpłatnym kuchni wraz z zapleczem oraz wyposażeniem oraz pomieszczenia biurowego, przeznaczone na prowadzenie szkoleń, zebrań itp.)

W ramach realizacji zadania zostaną zorganizowane zostaną cykliczne warsztaty dla dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Siennej, którego głównym celem będzie w tym roku nauka gotowania i pieczenia potraw regionalnych.
Celem sprawdzenia nabytych umiejętności, jak i uatrakcyjnienia zadania, planowany jest udział w uroczystościach lokalnych. W tym roku przypada jubileusz 80-lecia powstania KGW w Siennej.

PROJEKT MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH
W ramach realizacji zadania zostanie zorganizowany Konkurs Wiedzy Pożarniczej. MDP weźmie również udział w imprezach o charakterze sportowym np. Powiatowym Turnieju Piłkarskim i Turnieju Siatkówki Plażowej.
Kolejnym etapem będzie prowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktyczno – wychowawczym oraz z zakresu sportowo – pożarniczego i pierwszej pomocy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Celem sprawdzenia nabytych umiejętności, jak i uatrakcyjnienia zadania, planowany jest udział w zawodach sportowo – pożarniczych organizowanych przez Urząd Gminy Lipowa.

Wartość projektu KGW wynosi 7280,00 w tym kwota dotacji z Urzędu Gminy Lipowa 6000,00; natomiast MDP 6100,00 w tym kwota dotacji z Urzędu Gminy Lipowa 4500,00.
Projekty opracował Radny wsi Sienna Janusz Szymański.

© 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Sołectwo Sienna, Redakcja serwisu - sienna.lipowa@op.pl