Projekty KGW i OSP 2017

15 marca rozpoczęło się realizowanie projektów Koła Gospodyń Wiejskich w Siennej i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennej.

PROJEKT KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Zadanie realizowane jest z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa a szczególności w zakresie: propagowanie kultury wśród mieszkańców gminy oraz edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, pt. „Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach ochrony dóbr kultury i dziedzictwa dla dzieci i młodzieży z Siennej oraz promowanie folkloru wśród mieszkańców wsi Sienna”

W ramach realizacji zadania zorganizowane zostaną warsztaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Siennej, którego celem będzie kultywowanie folkloru ludowego oraz promowania dawnych sposobów żywienia i przygotowywania potraw. Kolejnym etapem będzie prowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych o charakterze warsztatowych, których celem będzie propagowania tradycji ludowych wsi Sienna. Szczególnie zadanie zostanie ukierunkowane na poznanie regionalnych przepisów, pozyskania umiejętności przygotowywania dawnych potraw, pieczenia ciast, wykonywania zapraw, wykonywania ozdób ludowych – bibułkarstwo i dekupaż.

PROJEKT MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH
Przedsięwzięcie realizowane jest z zakresu profilaktyki i rozwiązywania uzależnień pt. „Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach działań sportowo – pożarniczych dla dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej w OSP w Siennej”

W ramach zajęć zostanie organizowany Konkurs Wiedzy Pożarniczej, zawody sportowo - pożarnicze oraz warsztaty z zakresy pierwszej pomocy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Siennej oraz młodzieży gimnazjalnej. Następnie będą prowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych o charakterze profilaktyczno – wychowawczym oraz z zakresu sportowo – pożarniczego i pierwszej pomocy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Wartość projektu KGW wynosi 6160,00 w tym kwota dotacji z Urzędu Gminy Lipowa 4880,00; natomiast MDP 5550,00 w tym kwota dotacji z Urzędu Gminy Lipowa 4000,00.
Projekty opracował Radny wsi Sienna Janusz Szymański.

© 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Sołectwo Sienna, Redakcja serwisu - sienna.lipowa@op.pl