Historia

Kolebką Siennej były Kabaty. Andrzej Komoniecki (ok. 1658-1729) sławny wójt i kronikarz żywiecki w swoim dziele „Chronografia albo Dziejopis Żywiecki" pod rokiem 1608 tak opisał powstanie wsi Sienna: „Tenże Pan Mikołaj Komorowski Kabatu sztukę wielką miejskiego odjął a Sienną na tym miejscu założył, nazwawszy Sienną, że w tym miejscu mieszczanie kiedyś siana sobie w lesie robili i dlatego ta wieś do paro­chiej kościoła żywieckiego należy wedle gruntu wiejskiego, choćby jej właśnie przystało do radziechowskiej parochiej jako i Leśna jest, ale to possesyja gruntu miejskiego sprawiła, nawet i Sienna wieś kiermasz we­spół z miastem Żywcem odprawuje, miejską się przyległością zaszczyca­jąc i stary sposób biorąc".

© 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Sołectwo Sienna, Redakcja serwisu - sienna.lipowa@op.pl