Obiekty sakralne

Dzwonnica. W 1915 roku ze składek mieszkańców za poległych na wojnie (1914-15) został zakupiony dzwonek. W 1919 roku zawieszono go na słupach, gdzie wisiał do 1926 r. W tym właśnie roku została wybudowana drewniana dzwonnica. W 1941 roku Józef Jakubiec i Anna Sapeta zdemontowali dzwonek i zakopali go w ziemi, ratując go w ten sposób przed konfiskatą przez Niemców. W 1970 roku zdemontowano dzwonnicę i wybudowano nową, którą jeszcze tego samego roku rozebrano. Ponownie zbudowano inną dzwonnicę na pierwotny wzór. W latach 70-tych XX wieku ówczesne władze zabroniły używania dzwonka. W 1991 roku Pan Michał i Krystyna Sowa odremontowali dzwonek i przywrócili zwyczaj dzwonienia.

Figura Jezusa Nazareńskiego. Figura znajduje się w centrum Siennej obok drewnianej dzwonnicy z 1926 roku, na posesji państwa Ludwiki i Władysława Urbańców.
Zbudowana była w pobliżu dwóch starych lip, które do dzisiejszego dnia się nie zachowały. Na figurze znajdował się napis informujący, że fundatorami byli w roku 1811 państwo Agnieszka i Stanisław Habdasowie. Obecnie napis jest zamalowany, a pozostała tylko data - 1811.
Kamienna figura Jezusa Nazareńskiego stoi na czworościennym postumencie z cokołem i gzymsem.

Kapliczka z figurą Jezusa i obrazami. Kapliczka znajduje się na tzw. Wielodrodze czyli drodze biegnącej przez pola między Sienną a Pietrzykowicami, od Żywca do Lipowej. Wybudowali ją na swoim polu państwo Marcin i Wiktoria Janotowie w roku 1928. Była ona podziękowaniem dla Boga za uzdrowienie ich syna Bolesława. Bolek jako czteroletni chłopiec w 1923 roku złamał nogę, która bardzo źle się goiła i nie chciała się zrosnąć. Matka Bolka gorliwie się modliła do Matki Boskiej, prosząc Ją o uzdrowienie syna. Po wielu miesiącach Bolek wyzdrowiał. Wdzięczni za wysłuchanie prośby przez Maryję, rodzice Bolka wybudowali kapliczkę. Pieniądze na ten cel przesłał brat Marcina - Wojciech, przebywający w Ameryce. Przy kapliczce gromadzili się mieszkańcy Siennej, szczególnie na wspólne majówki. Wielokrotnie we wspólnej modlitwie brał udział ks. Paciorek. W latach pięćdziesiątych XX wieku na majówki przy
kapliczce mieszkańców Siennej zwoływała Orkiestra Sienniańska.

Kapliczka Najświętszej Marii Panny. Kapliczka znajduje się na posesji państwa Weroniki i Jana Wisłów w Siennej. Obecna kapliczka została wybudowana w czerwcu 1998 roku. Umieszczona wewnątrz figurka Najświętszej Maryi Panny została wyrzeźbiona w 1817 roku przez Jana Junera z Austrii. Do Polski przywiózł ją w 1825 roku pan Kijaz. Pierwotnie figura Matki Boskiej stała w szczycie starego budynku, stojącego obok. Po 1953 roku figurka została przeniesiona do nowo-wybudowanego domu, gdzie była ustawiona na ołtarzyku. Figura była noszona na procesje w parafii w Żywcu.
Powodem wybudowania nowej kapliczki była ostatnia wola zmarłego Jana Wisły oraz podziękowanie za ocalenie z wypadku samochodowego trzech młodych ludzi.

Kapliczka z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Kapliczka znajduje się przed domem państwa Krystyny i Zbigniewa Chaberskich w Siennej.
Pierwotnie na tym miejscu stała kapliczka z kamienia rzecznego, którą wybudował przed rokiem 1914 malarz mieszkający w Siennej - Franciszek Rozmus. Malując dróżki kalwaryjskie przeziębił się i zmarł, dożywając zaledwie trzydziestu siedmiu lat.
Do dziś wewnątrz kapliczki znajduje się figura Niepokalanej Marii Panny, rzeźbiona w drzewie lipowym, która była noszona na procesje w parafii w Żywcu.
Obecna kapliczka pochodzi z roku 1958. Wybudował ją z cegieł pan Franciszek Sowa, jednocześnie usuwając rosnącą obok lipę i świerk.

Figura Matki Boskiej. Figurka usytuowana jest na granicy Leśnej i Siennej na polu państwa Miziów.
Figurkę wybudował w roku 1871 pan Maniciak w pobliżu rosnących dwóch wysokich lip. Miejscowa ludność uznawała drzewa za święte, podobnie jak figurkę Matki Boskiej, która według nich miała moc uzdrawiania. Dlatego też przynosili ubranka chorych dzieci, obwiązywali nimi figurkę i wierzyli, że moc figurki spowoduje ich uzdrowienie.
Obecnie kapliczką opiekuje się pani Aniela Mizia, która odnowiła tradycję sąsiedzkich majówek przy kapliczce.

Drewniany krzyż z figurką Jezusa. Krzyż zawieszony jest na starej lipie w połowie drogi dojazdowej z Siennej do Leśnej. Krzyż ma około 150 lat. Początkowo wisiał na ścianie w domu państwa Mydlarzy w Siennej. W czasie remontu domu pani Maria Mydlarz-Kociołek powiesiła krzyż na lipie sąsiadującej z jej posesją. Mieszkańcy przyzwyczaili się do nowego miejsca i dlatego krzyż pozostał tam do dziś.

Drewniany krzyż z figurką Jezusa. Krzyż ustawiony jest w ogródku u państwa Ireny i Andrzeja Wolfów. Istnieją dwie wersje pochodzenia krzyża. Według jednej, krzyż został postawiony przez pana Jakuba Sapetę na polnej miedzy około roku 1890. Około 1920 roku pan Maciej Bednarz przeniósł ten krzyż do swojego ogródka, niejako go zawłaszczając.
Według drugiej wersji, krzyż został postawiony w miejscu upamiętniającym ostatni pobyt pani Katarzyny Bednarz z synem Janem, skąd zostali zabrani przez hitlerowców i wywiezieni bezpowrotnie do obozu, prawdopodobnie w Oświęcimiu.

Krzyż z Jezusem. Metalowy krzyż postawiony jest w ogródku państwa Władysławy i Stanisława Smołońskich, w pobliżu remizy strażackiej.
Historia krzyża liczy sobie ponad 120 lat. W latach 80-tych XIX wieku w Siennej panowała epidemia śmiercionośnej cholery, dziesiątkująca mieszkańców wsi. Po jej zakończeniu pan Franciszek Szymik wraz z żoną postanowili postawić na swoim półzarębku krzyż dziękczynny za ocalenie z choroby.
Po II Wojnie Światowej, w czasie elektryfikacji wsi, krzyż został złamany przez pracującą ekipę. W wyniku interwencji pana Pawlusa krzyż został naprawiony.
W 1957 roku w trakcie poszerzania drogi, krzyż został przesunięty na obecne miejsce.

© 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Sołectwo Sienna, Redakcja serwisu - sienna.lipowa@op.pl