Władze Wsi

Radny - Janusz Szymański
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji RG Lipowa
W-ce Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska RG Lipowa

Sołtys - Ewa Legut

Rada Sołecka:
Józef Legut
Ryszard Matlas
Andrzej Semik
Zofia Sowa
Jan Śleziak
Roman Wisła
Anna Zoń

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
Marcin Matlas
Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej
Andrzej Semik

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
Zofia Sowa

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
Iwona Cul


© 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Sołectwo Sienna, Redakcja serwisu - sienna.lipowa@op.pl