Sołectwo Sienna

Wieś Sienna położona jest w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Lipowa. Leży w Kotlinie Żywieckiej, na terenach pomiędzy dolinami potoków Sienna i Kiemlichowiec. Powierzchnia sołectwa wynosi 200 ha, a liczba ludności 962.
Położenie wsi Sienna w obrębie Beskidu Śląskiego i Kotliny Żywieckiej zapewnia różnorodność krajobrazową. Nad gminą dominuje najwyższe wzniesienie Beskidu Śląskiego tj. Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Znajdują się tutaj i inne, ważne pod względem krajobrazowym wzniesienia: Ostre (935,2 m n.p.m.), Palenica (751,9 m n.p.m.), Mała Palenica (618,5 m n.p.m.), a także bezimienne wzgórze w Słotwinie (481 m n.p.m.), w Ostrym (574 m n.p.m.) i w Twardorzeczce (581,5 m n.p.m.).
Nazwa wsi pochodzi stąd „iż tam siana mieszczanie żywieccy najwięcej robili pod koniec lasu swego Kabatu i do nich to pole należało i Siennym Polem to nazwali”. Wynika z tego, że właśnie tutaj mieszczanie składali siano i zwali to miejsce siennicą. Z dziejów wsi Andrzej Komoniecki (1658-1729) – sławny wójt żywiecki – tak pisał w Kronice pod rokiem 1608 o powstaniu wsi Sienna: „Tenże Pan Mikołaj Komorowski Kabatu sztuką wielką miejskiego odjął, a Sienną na tym miejscu założył”. Nazwa wsi może mieć również związek ze strumieniem Siennym. Nazwa tego strumienia pojawiła się w źródłach historycznych w I połowie XV wieku.
Znaczną część Sołectwa stanowią rozległe pola, które rozciągają się pomiędzy dzielnicą Żywca – Podlesie, Pietrzykowicami oraz Sołectwem Leśna. Są to doskonałe tereny na uprawianie turystyki pieszej, nordic walking, jazdę na rowerze. Trasy od Siennej prowadzą aż do podnóża Skrzycznego oraz Doliny Zimnika.

© 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Sołectwo Sienna, Redakcja serwisu - sienna.lipowa@op.pl